eqeqpe X MSCHF_eXme5

eqeqpe X MSCHF_eXme5
₩166,000
166000
₩166,000
상품 옵션
옵션선택
상품 목록
상품명 상품수 가격
eqeqpe X MSCHF_eXme5 수량증가 수량감소 166000 (  )
MODEL NAME. eqeqpe X MSCHF_eXme5

RESIN / METAL CHAIN / SYNTHETIC PLASTIC POLYMER

* Upcycled necklace by eqeqpe.

* 교환 및 환불 처리가 불가합니다.
SIZE(cm)

W 6
H 11